Category Archives: sestava zemlje

4. Osnova za rast..

Tekstura_tal..Je vsekakor sestava prsti. Najboljša je ilovnata do meljasto ilovnata prst. Pod imenom ilovica vedno napačno mislimo na trdo zbito zemljo. Taki rečemo glinasta zemlja. Za rast kulturnih rastlin so najprimernejša srednje težka tla z meljasto ilovnatimi in ilovnatimi horizonti, v katerih so vse tri teksturne frakcije talnih delcev (pesek, melj in glina) približno enako zastopane.

Kako lahko sami ugotovimo kakšne sestave je zemlja in ali je zadosti bogata s humusom na prve oči in otip. Zemljo pomeljemo med prsti. Če čutimo grobo zrnato sestavo, ki se ne lepi, se pa delno oblikuje, smo zmagali. To bo meljasta- ilovnato meljasta zemlja. Če se lepi, in je na otip gladka, je ilovnato glinasta zemlja. Če ostane zbit svaljek, vsebuje velik del gline. Če svaljek razpade in je čutiti večje delce peska, se že nagiba k peščeni zemlji. Odstotek humusa je viden po temni barvi zgornje plasti zemlje. Humus se najbolje veže z ilovico in ji daje ugodno strukturo za rast rastlin.

Ne bom vam flacala kemijskih formul in skrivnosti flore in favne, ki jo vidimo le pod mikroskopom, ker boste zgubili voljo do vrtičkanja še predno kupite vrtnarsko lopatko. Zgolj v vednost, da se lažje orientirate pri vseh nadaljnih vprašanjih, ki vam jih bom zastavila.

Advertisements